Atlikti darbai

Gelžbetoniniai srutų kaupimo rezervuarai

Srutų kaupimo lagūnos

Mėšlo šalinimo sistema

Grūdų bokštai, elevatoriai

Rezervuarų dangos

Garažai ir kiti statiniai