Paslaugų sąrašas

  • Projektavimas – atliekame visus žemės ūkio objektų projektavimo darbus, tiek ypatingų, tiek ir neypatingų statinių.
  • Statybos leidimo gavimas - sutvarkome visą reikalingą dokumentaciją, suderiname visus klausimus su atsakingomis institucijomis, gauname statybos leidimą.
  • Pastatytų objektų pridavimas – padedame surinkti visus reikalingus parašus ir suderiname klausimus su atsakingomis institucijomis.
  • Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) atranka – atliekame PAV atrankas, kurios yra reikalingos žemės ūkio plėtrai ar modernizacijai, gyvūnų skaičiui didinti ir kt.
  • Statybos ir rekonstrukcijos darbai – statome, rekonstruojame, remontuojame įvairaus tipo žemės ūkio objektus – fermas, skysto mėšlo rezervuarus, skysto mėšlo lagūnas, grūdų bokštus, grūdų džiovyklas, dirbtuves, sandėlius, garažus ir kt. objektus.